Ogólne informacje o Systemie IUVO

System IUVO jest modułowym systemem automatyki budynkowej - inteligentnego domu. Znajduje on głównie zastosowanie w budownictwie domków jednorodzinnych, mieszkaniach. Sterowniki IUVO, mogą być również wykorzystane do zrealizowania prostej automatyki przemysłowej. Składa się on ze sterowników swobodnie konfigurowalnych, które można łączyć w sieć. System umożliwia integrację większości systemów, zainstalowanych w nowoczesnym budownictwie: oświetlenia, ogrzewania, rolet, alarmu, wentylacji, rekuperacji, nawadniania ogrodu, sterowania bramą… itd Dzięki zastosowanej integracji, uzyskuje się wiele nowych logicznych kombinacji, które w tradycyjnych rozwiązaniach nie były możliwe. Informacje pochodzące z jednego systemu, mogą być wykorzystywane w innym systemie. Zbieraniem oraz analizą tych informacji zajmują się odpowiednio skonfigurowane moduły IUVO, które są instalowane w rozdzielni automatyki. Konfiguracja modułów IUVO odbywa się przy użyciu komputera. Aby skonfigurować i uruchomić system IUVO, nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja systemu odbywa się w prosty i intuicyjny sposób, za pomocą programu IUVO Expert.

Inteligentny dom - system IUVO

Poniżej przedstawiamy kilka, własności, przykładów zastosowania systemu IUVO:

Funkcjonalność każdego łącznika, w dowolnej chwili może zostać zmieniona. Przykład: Łącznik, który zapalał/gasił oświetlenie w kuchni, po przekonfigurowaniu może zamykać rolety w całym domu.

Każdy z łączników może reagować na dwa zdarzenia: „krótkie naciśnięcie” oraz „długie naciśnięcie”. Do każdego zdarzenia można przypisać osobną akcję. Przykład: „Krótkie naciśnięcie” łącznika w Holu zapala/gasi oświetlenie w holu. „Długie naciśnięcie” tego łącznika, gasi oświetlenie w całym domu oraz zamyka rolety.

Sterowanie nawadnianiem ogrodu, uzależnione od pogody. System IUVO ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego, dzięki niemu może wyzwalać (blokować) różnego typu akcje w zależności, od dnia tygodnia i godziny. Np. Może podlewać ogród w każdy poniedziałek od godziny 6:00 do 6:30 oraz od godziny 20:00 do 20:30 pod warunkiem, że w przeciągu 10 godzin nie padał deszcz.

Symulacja obecności mieszkańców w domu: Po uzbrojeniu systemu alarmowego, System IUVO rozpoczyna symulację obecności mieszkańców w domu. Zapalając, gasząc w sposób pseudolosowy oświetlanie w domu.

Szlaki komunikacyjne, po zapadnięciu ciemności w domu: Jeżeli nastał zmrok i czujka ruchu wykryła ruch, zapala się oświetlenie diodowe o małym natężeniu, które wskazuje drogę do łazienki, toalety. Dzięki takiemu rozwiązaniu domownicy, bez problemu trafią do łazienki i nie zostaną oślepieni, przez oświetlenie o dużym natężeniu.

Sterowanie domem może odbywać się z komputera PC, tabletu, telefonu – ogólnie mówiąc urządzenia mobilnego, które posiada system operacyjny Window, ANDROID lub IOS. Film przedstawia przykładową wizualizację, na komputer PC do sterowania automatyką

System IUVO jest konfigurowany za pomocą programu IUVO Expert, który jest dostarczany wraz ze sterownikami. Interfejs programu jest prosty i intuicyjny, dzięki czemu skomplikowane zależności przyczynowo skutkowe, logiczne, czasowe można w łatwy sposób skonfigurować. Program automatycznie wykrywa, wszystkie sterowniki jakie znajdują się w sieci. Każdy ze sterowników otrzymuje indywidualny adres IP. Instalator może nadać nazwę każdemu z modułów indywidualnie. Podczas rozpoznawania modułów, w programie IUVO Expert powstaje „drzewo” obrazujące strukturę sieci.

IUVO Expert - program konfiguracyjny systemu IUVO.

IUVO Expert - Program do konfiguracji systemu IUVO.

System IUVO zapewnia większe bezpieczeństwo, poprzez integrację systemu automatyki z systemem alarmowym. Po uzbrojeniu alarmu może zostać uruchomiona symulacja obecności użytkownika. Podczas alarmu, może zostać włączone oświetlenie, zraszacze wody itd. Dzięki integracji wszystkich systemów, wzrasta komfort użytkowania domu. Mieszkańcy mogą za pomocą jednego łącznika sterować kilkoma systemami jednocześnie. „Kliknięcie” łącznika powoduje zamknięcie wszystkich rolet, zgaszenie oświetlenia uzbrojenie systemu alarmowego. Dzięki zależnością czasowym, logicznym jakie oferuje system IUVO, już nigdy nie zostawisz zapalonego oświetlenia, po wyjściu z domu, nie nastąpi podlewanie ogrodu, jeżeli pada deszcz. Dzięki takim rozwiązaniom oszczędności energii elektrycznej, mediów wodnych znacznie wzrosną.

system iuvo zapewnia: bezpieczeństwo, komfort, oszczędnosć.

System IUVO, zapewnia: bezpieczeństwo, komfort oraz oszczędność.

Najważniejsze parametry i własności systemu IUVO:

  • System rozproszony: Każdy z modułów jest modułem master. Uszkodzenie jednego z modułów nie ma większego wpływu na stabilność systemu. Magistrala systemu IUVO, jest magistralą „cichą”. Informacje na magistralę są dopiero wystawiane jak jeden moduł, chce wydać rozkaz lub zapytać o stan innego modułu.
  • Niebotycznie skalowalny: Moduły systemu IUVO można łączyć w sieci Ethernet. Dzieki temu, użytkownik mający system IUVO w domu mieszkalnym oraz letniskowym może może to traktować jako jeden system. Nie ma ograniczenia co do ilości modułów wpiętych do systemu IUVO.
  • Łatwy w konfiguracji: Urządzenia automatycznie wykrywają się w sieci, łatwo przy pomocy oprogramowania na PC zdalnie konfigurować funkcjonalność typu sceny, prosta automatyka, logika.
  • Otwarty protokół: Protokół systemu IUVO jest w 100% otwartym protokołem, umożliwia to rozbudowaną integrację z innymi systemami.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80